EnSpirit

Management Consultancy & Coaching


Stef really is the warmhearted person who has the spirit and power to inspire and motivate other people.”

-- Eigenaar / directeur van een High Tech Precision Engineering Bedrijf

Uw succes, Onze benadering

EnSpirit MCC is een bedrijf met jarenlange ervaring op het gebied van turnaround- en verbetermanagement. Binnen deze ervaring worden de diensten consultancy, coaching (teamsgewijs en individueel) en interim management aan onze klanten aangeboden. Onze kracht bestaat uit onze structurele, doelgerichte aanpak, uit maatwerk methoden en bovenal uit onze mensgerichtheid.

Coaching door Stef gaf mij nieuwe inzichten, nuttige tools en handige tips. Ik ben gegroeid t.a.v. persoonlijk leiderschap. Dit brengt meer rust en structuur in mijn werk. Stef luistert goed, leeft zich in, ziet daardoor essenties ; hij  is kundig, inspirerend en boeiend.”

--Een Facility Manager

TURNAROUND- EN VERBETERMANAGEMENT

Wij helpen bedrijven die behoefte hebben aan een doorbraakverbetering van hun bedrijfsresultaten. Wij zetten onze diagnostische vaardigheden in (vaak vanuit een crisissituatie) en komen tot snelle en grondige analyses. Wij begeleiden de klant naar structureel betere financiële en organisatorische resultaten. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de borging van hetgeen bereikt wordt. Bijzonder geslaagd en succesvol in dit kader is de workshop "If you Want, You Can" voor managementteams.

CONTINUOUS IMPROVEMENT (nieuw)

Het Continu Verbeterplatform is nieuw in ons dienstenpakket. Aan de hand van 9 overkoepelende factoren meten wij het maturiteitsniveau van uw organisatie en samen met de klant stellen wij een programma met bijbehorende methoden (de gouden driehoek) op om de klanttevredenheid, de financiële gezondheid en de concurrentiepositie van uw bedrijf te verbeteren. Verankering vindt plaats in de breedte en in de diepte

PROGRAMMA EN PROJECTMANAGEMENT

Met het vernieuwde PPM-concept helpen wij organisaties hun strategische visie direct te vertalen in concrete programma's en projecten. De techniek, de invoering en implementatie worden stapsgewijs begeleid door EnSpirit. Het concept is bij uitstek geschikt om strategieën, mensen, succes en risico met elkaar te verbinden. Met PPM helpen wij organisaties aan een volwassen imago en aan toonaangevendheid binnen hun branche.

TEAMCOACHING

Stroef werkende of vastgelopen teams helpen wij op weg naar betere prestaties. Vanuit een gedegen zelfanalyse van het team en haar omgeving wordt met nieuw perspectief, regelvermogen, organisatorische lef en drive de weg naar succes geopend. Talloze voorbeelden uit de (high-tech) industrie en uit de zorg geven blijk van het succes van deze aanpak.

PERSOONLIJKE COACHING

Persoonlijke coaching start bij Enspirit met zorgvuldig luisteren naar de behoeften van de cliënt. De coaching is zeer succesvol gebleken in de volgende gebieden: Persoonlijke effectiviteit, persoonlijke groei, loopbaanoriëntatie en in leadership voor aankomende managers. Persoonlijke coaching is maatwerk en voor iedere, afzonderlijke cliënt wordt een uniek programma opgesteld. Bekende modules uit ons Young Everest-programma zijn: Management en leadership, energie management, time management, lezen van mensen, beter en breder leidingggeven, sociale intelligentie, onderhandelen en conflicten, zelfbewustzijn en groei.

INTERIM MANAGEMENT

EnSpirit is in staat om zich ultra-snel in te leven in interim opdrachten. De urgente, vaak acute vraag om verandering/turn-around of het ontbreken van specifieke expertise is de uitdaging waar we gezamenlijk voor staan. Het concept SPIRIT management is een beproefd concept dat helpt om in drie harde en drie zachte dimensies de interimopdracht tot een succes te maken. Interim management door EnSpirit gaat vrijwel altijd gepaard met coaching, zodat de klant na afloop zelf de klus kan klaren!

“Stef weet als coach door zijn ervaring en inzichten het verschil te maken. Hij weet je te boeien, te spiegelen … geen standaard coachprogramma, maar afgestemd op jouw behoefte. Er worden bij aanvang duidelijke doelen gesteld die aan het einde van het traject ook geëvalueerd worden.  Het coachtraject met Stef heeft mij enorm verrijkt!

-- Staffunctionaris Services van een grote zorginstelling

Over Ons

Profiel Stef Mullenders: fysicus, diagnost, doorbraakdeskundige.

Gecertificeerd My Drives My Habits consultant

img_7180

logo mdmh transparent HQ

STEF MULLENDERS

EIGENAAR

Ruim dertig jaar ben ik als natuurkundige en ervaren leidinggever en manager in de weer om organisatie-onderdelen naar steeds weer nieuwe successen te leiden. Sinds 2013 doe ik dit vol overgave vanuit mijn eigen bedrijf EnSpirit MCC. In mijn werk staan de begrippen veranderen/verbeteren, groeien, ontwikkelen, leren en vieren altijd centraal. Ik ben ervan overtuigd dat er sleutels tot succes zijn. Deze sleutels vormen een onderdeel van het SPIRIT-concept dat ik zelf ontwikkeld heb en dagelijks gebruik op weg naar succes van mijn klanten. En dat maakt mijn werk elke dag weer tot een bijzondere uitdaging.

info@enspirit.nl

06-29057058

enspirit.nl

“ De interim opdracht van Stef gaf ons meer structuur, overzicht en focus.

Zijn blik op prioriteiten, zijn inbreng van methoden en tools waren een verfrissing voor ons. Uniek in de zorg. Onze managers voelden zich veilig en ‘eager’ om nieuwe dingen af te spreken.”

-- Regio-directeur van een grote zorginstelling

balloon2green

Uitdagende doelen

balloon2

Maatwerkmethoden waarmee slagkracht en vertrouwen vergroot worden

balloon2red

Het aanwakkeren van vuur in mensen

BLOG

Stef's Blog

Nieuw in 2019!

Aan de hand van de Pyramide van de Groei is een nieuwe personal coaching gestart in 2019. Belangrijkste doelstelling van deze coaching is het aanbrengen van werk-leven balans en het voorkomen van de steeds meer toenemende BURNOUT toestand. Een meer dan stevige basis voor de toekomst, gebruik van blijvende hupmiddelen! Met succes toegepast in...